Partner Hospodářské komory hl. m. Prahy

Young Businessman Holding Smart Tablet

naše služby

FInance

ESG

Naším cílem je přiblížit ESG certifikaci i pro malé a střední podniky

Interview Icon

Poradenství

...nejen v otázkách ESG, jsme schopni poradit v otázkách podnikání obecně

Money

Projekty

Zásadním projektem je Corporate sustainability index

"Podnikání není ani věda, ani umění. je to praxe"

Smiling Charming Woman in the Office

Neváhejte...

Hvězdova 1716/2b, Praha 4

svoboda@hkp.cz

+420 224 818 197